FANDOM


Viko
Tutorial

VIKO: veien til informasjonskompetanse, er eit kurs i informasjonskompetanse utvikla av UBIT, NTNU.

Rettleiinga er inspirert av amerikanske MERLIN, og er utgjeven under ein Creative Commons-lisens.

VurderingEdit

 • Fin introduksjonsvideo
 • God navigering: menyar og stiar på alle sidene
 • Innhaldsrikt: Kurset har sju modular: Problemformulering, Informasjonskilder, Finne bøker, Finne artikler, Bruke internett, Kildekritikk, Skrive oppgave
 • Ein del interaktive element, mellom anna quiz. Quizzane er til dels integrert som valsituasjonar i forløpet, sjå t.d. Informasjonskilder>> Test deg selv
 • Studenten kan hoppe over sekvensar
 • Stort sett enkle formuleringar, forståeleg og konsekvent terminologi
 • Inneheld ein del praktiske rettleiingar: Atekst, Bibsys, Norart, Google
 • Svært gode oppgåver i Kildekritikk-modulen (troverdighet, objektivitet, nøyaktighet, egnethet)
 • I liten grad problemorientert
 • Enkelte tekstar blir for lange
 • Tradisjonell quiz blir ikkje automatisk retta, du må jamføre svara dine med fasiten

På verdsvevenEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.