FANDOM


Safari
Tutorial

SAFARI Open University

  • Sju omfattende moduler
  • En del interaktive øvinger, for eksempel lokalisering av kilder
  • Litt for tekstbasert, lange tekster
  • Noe mangelfull navigasjon (uklare menyer, mangler neste-knapp)
  • Svært biblioteksentrert
  • Lite interaktiv
  • Ikke problemorientert


LenkerEdit