FANDOM


Etter kva for eit stadium du er på i prosessen vil ulike søkestrategiar høve til ulike informasjonsbehov.

Ofte vil du søkje så vidt så mogeleg, eller så snevert som råd.

Strategiar for vide søk:

  • Søk på synonym og nærsynonym
  • Bruk den logiske operatoren OR

Strategiar for innsnevring: