FANDOM


Logo

Research Roadmap York University (CAN)

  • Lar studenten velge scenario (til dels fagspesifikk og tilpassa ulike brukernivå), f. eks. Leo, andreårs sosiologistudent eller Adebe, masterstudent i pedagogikk
  • Problemorientert
  • Korte sekvenser
  • Oversiktlig navigasjon
  • Delvis konstruert etter "tre-trinnsrakett"-modellen (tips, "myter" og oppgaver i egne vinduer)
  • Inneholder en litt for omstendelig viewlet om søkestrategi
  • Heller lite interaktiv
  • Til dels lange tekster

LenkerEdit