FANDOM


Collib
colLib har litteratur om:
Wikipedia
Nynorsk Wikipedia har stoff om:
Wikipedia
Wikipedia har stoff om:
Citeulike
CiteULike has literature on:

RSS er ei XML-dialekt basert på RDF (Resource Description Framework) som vert brukt til å vidareformidle utdrag av innhald frå ei nettside.

RSS stod opphavleg for Rich Site Summary, ein teknologi utvikla av Netscape i 1999. Netscape såg føre seg å nytte RSS for at kundane skulle abonnere på innhald. RSS vart først ein suksess etter at Dave Winer og det amerikanske firmaet UserLand nytta teknologien i sine såkalla bloggar. Etter kvart vart teknologien standardisert gjennom W3C.

Fleire tidsskrift tilbyr nyhendelister som RSS. Desse kan overvakast gjennom blogglesarar som Bloglines, Thunderbird eller Google Reader.

Døme på RSSEdit

  • colLib RSS: dei nyaste postane hausta inn av colLib

Denne artikkelen brukar stoff frå den nynorske wikipediaen. Du kan vere FLINK og hjelpe til med å utvide han.