FANDOM


Kronologisk oversyn over norske bloggar med pedagogisk vinkling:

2001

Januar:

2003

August:

 • eblog: Tore Hoels personlige refleksjoner om e-læring, standardisering og læringsteknologi

2004

September:

2005

Mars:

Mai:

Desember:

2006

April:

Mai:

 • JaO’s blogg : Jan-Arve Overlands refleksjoner om det meste knyttet til egne studier og virke som lærer

Juni:

Juli:

 • Connys IT-blogg : Tanker og meninger om mitt arbeid med å lære studentene ved Høgskolen i Finnmark grunnleggende IT, multimedia og design og andre fag

August:

September:

Oktober:

November:

Desember:

2007

Januar:

Februar:

Mars:

2008

Januar:

 • Tanketråder fra en lektors hverdag. Ingunn Kjøl Wiigs blogg (lektor ved Sandvika vgs)

  Mai:

  Mai:

  FotnotarEdit

  • Byggjer på oversynet frå bloggen Biblioteknytt for...