FANDOM


Mime:Norart

Kort beskrivelseEdit

  • Søkbare felt: Fritekst, Tittel, Forfatter/Skribent/Person, Utgiver, ISBN/ISSN, Publiseringsdato
  • Operatorar: AND, OR, NOT
  • Autentisering: Åpen
  • Prioritet: 1


Kjente problem og manglarEdit

  • Svartid: OK
  • Søkeresultat (samanlikna med original): OK.
  • Bibsys X-kopling: OK minus. Mistar årstal samt æ, ø og å.


Sist oppdatert: 21.06.2007

NB: DETTE ER EI HEILT UOFFISIELL TEST-SIDE FOR EIN EVENTUELL Mime-Wiki