FANDOM


Mime:ISI Web of Science


Kort beskrivelseEdit

  • Søkbare felt: Fritekst, Tittel, Forfatter/Skribent/Person, Utgiver, Publiseringsdato
  • Operatorar: AND, OR
  • Autentisering: Kun tilgjengelig for enkelte brukergrupper.
  • Prioritet: 1


Kjente problem og manglarEdit

  • Svartid: OK
  • Søkeresultat (samanlikna med original): OK. Presenterer av og til høgre antal treff enn det reelle
  • Bibsys X-kopling: Mister av og til ISSN og publikasjonstittel


Sist oppdatert: 21.06.2007

NB: DETTE ER EI HEILT UOFFISIELL TEST-SIDE FOR EIN EVENTUELL Mime-Wiki