FANDOM


Library and Web Research University of Idaho

  • Fin balanse mellom tekst og grafikk
  • Problemorientert
  • Implementeringen av IK-prosessen minner om Kuhlthau
  • Oppgavene ofte realisert som valgsituasjoner, som i SWIM
  • Tilløp til følelser ("She gets frustrated because she can't find anything")
  • Litt vel omstendelige løsninger på interaktivitet (kun HTML-programmering), se for eksempel oppgave i hylleoppstilling
  • Navigasjonen noe forvirrende. Kan ikke alltid gå videre via navigasjonspilene
  • Narrasjonen i fortid kan virke distanserende
  • Eksemplene går for langt ned på detaljnivået

LenkerEdit