FANDOM


Collib
colLib har litteratur om:

Informasjonssøking er avhengig av kva for ein fase du er i i prosjektarbeidet.

Nokre generelle råd:


Utover i prosjektarbeidet kan det vere av stor verdi å overvake litteraturen innan eit bestemt emnefelt, til dømes ved hjelp av faste søk.

På verdsvevenEdit

Denne artikkelen er ei spire. Du kan vere FLINK og hjelpe til med å utvide han.
Sjå òg: Oversyn over spirer.