FANDOM


Logo
Tutorial

InfoSkills: Online Information Literacy Tutorial University of Newcastle (AUS)

  • 5 moduler: Planning for research, Finding Information, Evaluating Information, Writing and Plagiarism og Using information ethically
  • Omarbeidet og relansert i 2004 med flott grafisk grensesnitt
  • Relativt korte tekster, ingen scrolling
  • Korte quizzer med umiddelbar tilbakemelding
  • Følger tre-trinnsrakett-modellen nokså bra
  • Ikke problemorientert, tar ikke utgangspunkt i studentens situasjon
  • Lite interaksjon til tross for quiz

LenkerEdit