FANDOM


Kan informasjonskompetanse formidlast - gjennom tradisjonell undervising og på nettet?

Fleire høgskolebibliotek og universitetsbibliotek har teke den pedagogiske utfordringa. I følgje Sundin og Limberg kan ein skilje mellom 4 ulike tilnærmingar til informasjonskompetanse:


Pedagogisk tilnærming er ei stor utfordring. Bør ein nytte konstruktivistisk teori, tradisjonell behaviorisme, eller heilt andre tilnærmingar?

Formidling på nettEdit

Den tekniske utfordringa er minst like stor. Kva slags teknologi skal ein velje?


FormidlingsprosjektEdit

Kompetansegjevande kurs i informasjonskompetanseEdit

  • [1] Høgskolen i Hedmark
  • Høgskolen i Agder