FANDOM


HovudretningslinerEdit

Du treng ikkje læra kvar einaste regel utanboks før du deltek! Likevel er det lurt å ta ein kikk, ettersom reglane kan hjelpa deg til å skriva gode artiklar i Wiki-stilen.

  • Skriv objektivt. Artiklane skal vera nøytrale og representera ulike synspunkt på ein rettferdig måte.
  • Ikkje bryt opphavsretten. FLINK er eit fritt tilgjengeleg informasjonskjelde som er gjeve ut under en:GNU Free Documentation License. Å leggja inn innhald som bryt opphavsretten kan føra til rettslege problem.
  • Respekter andre. Bidragsytarane til FLINK kjem frå ulike bakgrunnar og har mange ulike synspunkt. Samarbeid og respekt er viktig for at prosjektet vårt skal lukkast.