FANDOM


FLINK: Fleksibel informasjonskompetanseEdit

Denne rettleiinga vil i stor grad vere brukarstyrt. Målet er at studenten sjølv skal kunne utvikle kompetanse på dei områda han meiner er sentrale i informasjonskompetanse.

Informasjonskompetanse blir ofte definert slik:

Studenten skal:

  • Lære å formulere og presisere informasjonsbehovet sitt
  • Forstå nytta av relevant og fullstendig informasjon
  • Identifisere høvande verkty for informasjonssøking
  • Utvikle effektive søkestrategiar
  • Bruke ulike informasjonsressurser, tradisjonelle og elektroniske
  • Vurdere informasjonen kritisk
  • Tileigne seg informasjon og tilrettelegge den for eigne behov
  • Bruke informasjon på ein etisk forsvarlig måte

Rettleiinga er eksperimentell, og tek utgangspunkt i erfaringar med prosjektarbeid innan informasjonskompetanse.