FANDOM


Bibliotekpedagogikk er ein noko uklar term for pedagogikk spesielt tilpassa bibliotek. Finst det ein eigen didaktikk for biblioteket som læringssenter? Truleg vil det vere meir fruktbart å fokusere på generell pedagogikk og ulike kunnskaps- og læringssyn.

Det vert gjeve utdanning i bibliotekpedagogikk ved Högskolan i Borås.

På verdsvevenEdit