FANDOM


Anomalous state of knowledge (ASK) vart nytta av Belkin til å skildre kunnskapsgapet eller informasjonsbehovet du har for å kunne løyse ei oppgåve.

Litteratur Edit

  • BELKIN, N.J.(1980) Anomalous states of knowledge as a basis for information retrieval. Canadian Journal of Information Science, 5, 133-143